A MEDICOR Elektronika Zrt. létrehozta

A MEDICOR történelem elindulásának, és a magyar orvostechnika ipar születésének 100. évfordulóján - az iparág jelenéért és jövőjéért érzett elkötelezettségből kiindulva, a „Magyar Orvostechnikai Iparért” Alapítványt.

Az alapítványt a Fővárosi Törvényszék 2018. év október 24.-én bejegyezte.

„Magyar Orvostechnikai Iparért” Alapítvány célja

„A 100 éves magyar orvostechnikai iparág piaci versenyképességének további növelése, az egészségipari innovációs környezet fejlesztése, szakmai hálózatépítéssel az iparág hagyományainak folytatása, kultúrájának megőrzése és felemelése. A magyar lakosság egészségmegőrzését, a betegségmegelőzést, a hazai gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet szolgáló kutatás, fejlesztés, oktatás segítése, a hazai orvostechnikai ipar vállalkozásai, a kórházak, klinikák és tudásközpontok szorosabb és szélesebb összefogásának megerősítésével, szervezésével és támogatásával.”

Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység szolgálata,
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás segítése,
 • tudományos tevékenység, kutatások végzése,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az alapítvány cél szerinti besorolása

Egyéb (közösségi, társadalmi tevékenység magyar orvostechnika ipar érdekében)

Az alapítvány tevékenysége

 • Az alapítvány a hazai Orvostechnika Ipar fejlesztésének segítését, közhasznú tevékenységét, a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (MediKlaszter) szervezeten keresztül kívánja végezni, szolgáltatások szervezésével, nyújtásával az orvostechnika ipar vállalkozásai számára a kitűzött célok megvalósítása érdekében.
 • Az Alapítvány a Kormány 2123/2017. (XII.29) számú, az orvostechnológia ipar fejlesztésére hozott határozatából kiindulva, kormányzati támogatással „Technológiai Innovációs Szolgáltató Tér” létrehozását és üzemeltetését kívánja támogatni, amely operatív szolgáltatásokat nyújt a magyar orvostechnika ipar cégei számára, úgymint: - hazai medtech iparág szereplőinek fejlesztés, forgalmazás, és egyéb területeken történő együttműködésének szervezése
  • orvostechnikai termékek forgalomképességét biztosító hazai és nemzetközi regisztrációval kapcsolatos megfelelőségi vizsgálatok, szolgáltatások nyújtása, ezen tevékenység lebonyolításához szükséges szolgáltató szervezek létrehozása, működtetése, segítése
  • hazai piaccal kapcsolatos lobbi tevékenység (együttműködés a hazai kórházakkal, klinikákkal, minisztériumokkal, iparági akkreditált klaszterekkel, műhelyekkel,
  • referenciákhoz segítés, konferenciák, kongresszusok, kiállítások szervezése, stb.)
  • export piacon történő megjelenéssel kapcsolatos segítés (kiállításon, konferenciákon, kongresszuson történő megjelenés támogatása, elősegítése, szervezése, kapcsolatépítés) - fejlesztéssel/kutatással/innovációval kapcsolatos (pályázatok figyelése, innovációs tevékenység szervezése, segítése, stb.)
  • együttműködés szervezése a tudásközpontokkal oktatás, továbbképzés szervezése, (duális képzés, stb.)
  • orvosok, egészségügyi szakdolgozók és a medtech cégek tudományos tevékenységének támogatása
  • medtech kiadványok, ismeretek terjesztése
  • hazai orvostechnikai iparág történelmi hagyományainak megőrzése,
 • Az Alapítvány tevékenysége által megcélzott kör: - MediKlaszter tagjai (szövetségre lépett cégek)
  • tudásközpontok (egyetemek, főiskolák, szakiskolák, stb.)
  • hazai medtech iparági KKV-k
  • orvostechnikai ipar számára szolgáltató cégek
  • ágazati érdekvédelmi szövetségek
  • kórházak, klinikák, magán és állami eü. ellátó intézmények
  • minisztériumok
  • egyéb hazai és külföldi stratégiai partnerek

Küldetés

A 100 éves hazai orvostechnikai iparág hagyományainak folytatása, kultúrájának megőrzése és felemelése.